Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Föreläsning 1 februari: Med en fot på var sida om Östersjön

Posted on dec 22, 2017

Ingrid Kvelde föreläser den 1 februari under rubriken Med en fot på var sida om Östersjön. Ingrid är musiker, dirigent och pedagog med Lettiskt ursprung och kosmopolitiskt synsätt.

Plats: Aula Litorina, Backsippevägen 4 (Vasskär Gullberna park).

Tid: Den 1 februari klockan 14:30.

Fri entré.