Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Föreläsning Biosfärområde Blekinge Arkipelag

Posted on apr 1, 2014

Den 3 april kl. 14.30 bjuder vi in till nästa föreläsning i Aulan på Litorina!

Då kommer Heleen Podsekowska att föreläsa om Biosfärområde Blekinge Arkipelag, ett modellområde för hållbar utveckling. Blekinge Arkipelag är ett av fem biosfärområden i Sverige som är utsedd av Unesco.

Fri entré!
Mer information; www.blekingearkipelag.se