Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Föreläsning av Tommy Gustavsson

Posted on jan 25, 2012

Tommy Gustavsson, turistchef på Region Blekinge

föreläste om Utvecklingen av turistindustrin i Blekinge, en region vid Östersjön.

Han berättade att man på Region blekinge som är ett kommunalförbund och ett samverkansorgan har det politiska ansvaret för Blekinges regionala utveckling. Medlemmar är Karlskrona, Ronneby, Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner samt Landstinget Blekinge.

Region Blekinge satsar 4,8 miljoner kronor av de regionala tillväxtmedlen på att utveckla Blekinge som en attraktiv turismregion. Turismnäringen i Blekinge skapade 2008 en omsättning motsvarande 1,7 miljarder kronor. 1 530 personer (sammanräknat årssysselsatta) jobbade inom turismnäringen.

I olika sammanställningar av nyckeltal inom turismen placerar sig idag Blekinge i mittskiktet av de 21 regionerna i Sverige. Blekinge har en stor potential för att öka turismen och därmed också företagandet inom denna näring.