Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Föreläsning 28/2 med Camilla Ström

Posted on feb 15, 2013

Camilla Ström är föreläsare och auktoriserad dramapedagog! 2006 drabbades Camilla av en neurologisk sjukdom som gjorde henne totalt förlamad och i behov av intensivvård i sju månader. Hon blev vårdad tillbaka till livet och anser att bemötandet hon fick under den svåra sjukdomstiden starkt bidrog till att hon överlevde – och även berikade hennes liv. I aula Litorina 28/2 kl.13.