Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Folkhögskolor får pengar för svenskundervisning

Posted on jul 14, 2016

I dagens Blekinge Läns Tidning berättar Litorinas rektor Agrita Martinsone om förhoppningarna inför hösten och dess utbildningar i svenska språket för asylsökande.FullSizeRender