Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Folkhögskolans dag! Live!

Posted on apr 17, 2010

Det har varit en väldigt lyckad dag för oss och våra deltagare.

Vi har lyckats med att sprida information om Litorina för vilket vi har våra deltagare att tacka. Vi har träffat nya människor där, förhoppningsvis, många kommer att bli våra deltagare i framtiden.

Våra deltagare har visat många nya positiva sidor som vi aldrig har sett hos dem i den vardagliga undervisningsmiljön. Väldigt mycket har dagens aktivitet betytt för deltagarnas sociala träning och därmed för deras personliga utveckling.

Vi kan konstatera att Folkhögskolans dag har varit vår dag.

Stort tack till alla som har engagerat sig i Folkhögskolans dag 2010!