Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Folkhögskolans Dag

Posted on mar 18, 2019

Om någon vecka, den 29 mars, är det Folkhögskolans Dag.

Fokus i år kommer att ligga på demokrati och mänskliga rättigheter.
Mer info om folkhögskolornas initiativ Vi måste prata hittar du här:
https://www.vimasteprata.org/ — at Litorina Folkhögskola.