Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Folkbildning när den är extra vacker!

Posted on aug 29, 2019

En runda bland Litorinas odlingar och det kan se ut så här!Just nu en prakt i färg och form. Helt fantastiskt!
Sensommaren levererar och vi använder det som växer för att lära.