Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Fler sökande än vanligt till Litorina

Posted on aug 19, 2020

I gårdagens BLT berättade Agrita att söktrycket till våra kurser är större än tidigare. Hon berättade även om vår nya kurs Allmän kurs grund med grön ingång och hur vi med olika medel hanterar risken för smittspridning.