Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Finns det några snälla företag?

Posted on sep 21, 2017

I Litorinas föreläsningsserie föreläste Jonny Gylling idag. Temat var Finns det några snälla företag.

Nedanstående bilder är bara ett litet urval för att visualisera Johnnys budskap.

Tack Johnny för en spännande föreläsning som väckte många tankar.

Johnny gav fem argument till varför företag ska vara hållbara

 

Bland världens 100 högst rankade företag när det gäller hållbarhet är fyra Svenska

Exempel på policys och värdeord som verkar ha bärighet

  

Exempel på värdeord som inte efterlevdes fullt ut. Dieselgate resulterade i att flera fick sparken från VW.

Med hjälp av röda och gröna lappar fick vi en bild av åhörarnas tankar

Det är jättelika maskiner som används vid kolbrytning. Där är en människa, berättar Johnny