Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Finland i fokus: 1809-2009

Posted on aug 7, 2009

År 2009 uppmärksammar Föreningen Norden en viktig händelse i Nordens historia: 1809 – för exakt 200 år sedan – skildes Sverige och Finland åt och blev två länder. Projektet Märkesåret 1809 ska sätta fokus på dels den dryga 600-åriga gemensamma historien mellan de båda länderna, dels dagens och framtidens relationer dem emellan.Den 9 november genomförs i Sveriges skolor en temadag om Sveriges och Finlands gemensamma historia och dagens Finland.

Lärarutbildningen inför temadagen leds av pilotläraren Åsa Olovsson kl 8-12 den 18 augusti på Litorina folkhögskola.

Är du intresserad att vara med, anmäl dig gärna till Andrei Matveyeu: 0455-36 76 18.