Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Estlands väg till självständighet: Estlands honorärkonsul och ordförande i Litorinas styrelse Lars Werner föreläser

Posted on sep 8, 2011

Lars Werner från Litorina styrelse bjöd till en föreläsning på onsdagen den 7 september om Estland.

Han är Consul av Estland för Sydöstra Sverige och berättade lite om estländsk historia och konsekvenserna som man kan se idag. För alla som missade det så har vi här en kort sammanfattning:

Lars Werner började med att tala om geografiska egenskaper i Estland. Estland ligger vid Östersjön och gränsar till Ryssland och Lettland. Med färjan åker man på en timme till Helsinki i Finland och det tar några timmar till Gotland.

Estland är lika stort som Danmark, men har mindre invånare. I Danmark finns cirka 5,5 miljoner invånare, men bara cirka 1,4 miljoner i Estland. Så är Estland ett litet land. 65 % talar ryska. Ju närmare man kommer Ryssland, desto högre blir siffran. Ryskan är ännu en viktig del i det estländska samhället.

De baltiska länderna hade alltid varit mitt e mellan slaviska och germanska styrkor.

1200 började tyskarna inkräkta Estland. De tyska orden uppstod som en konsekvens för att missionera Estländare till kristendom. Med tiden förlorade tyskan makten och slaviska inflytning växte. På 1600 talet blev hela Baltikum svenskt. 1710 blev Estland en del av Ryssland till 1918. Tillsammans med Litauen och Lettland försökte Estland att bli ett fritt land, men friheten var bara en dröm för de baltiska länderna fram till 1918. Frihetsrörelser för de baltiska länderna föddes redan i slutet av 1800 talet. Detta var möjligt för att folk behöll sina identiteter i flera hundra år. Vad som än hände glömde de aldrig sina rötter.