Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Estlands väg mot friheten: Estlands honorärkonsul Lars Werner föreläser

Posted on nov 11, 2008

Den 23 oktober fick vi besök av en gästföreläsare på Litorina, Lars Werner som är Estlands honorärkonsul och ordförande i Litorinas styrelse. Sverige har haft en stor del i Estlands historia men trots det hör svenskarna ganska sällan något om detta land med sin unika historia. Här nedan kommer några noteringar från föreläsningen.För att förstå Estlands kultur måste man veta var Estland har sina rötter. Det estniska språket tillhör den finsk-ugriska språkfamiljen och är nära släkt med finskan och ungerskan. På forntiden var staterna kring Östersjön glesbefolkade. Estland dominerades av jakt, jordbruk och handelsförbindelser med andra länder bland annat Sverige.

1561 gjorde Sverige intåg i Estland vilket markerade början på den svenska stormaktstiden som varade ända fram till 1721 då Ryssland tog över det estniska territoriet. År 1632 grundade den svenske kungen Gustaf II Adolf ett universitet i Dorpat (som numera heter Tartu sedan 1918).