Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Estland fanns inte när jag växte upp i Sverige

Posted on feb 6, 2019

I vårens föreläsningsserie kommer författaren och radioveteranen Maarja Talgre att föreläsa.

Rubriken är ”Estland fanns inte när jag växte upp i Sverige”

Föreläsningen är i Aula Litorina den 14/2 klockan 14.30, och beräknas pågå cirka en timme.

Fritt inträde.

Välkommen!