Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Estland 2018

Posted on apr 25, 2018

Här kommer en hälsning till ifrån våra deltagare som är på studieresa i Estland.

Dagen fortsatte med en sagostund på Ilon Wikland Museet och sedan vidare till Haapsalu station, som byggdes inför Ryske Tsarens besök… som dock aldrig kom på besök. 
Foto: Lotta Forsberg

Resan i Estland fortsätter med:

Ett besök på Türisaluutsiktsplats i dimma och dis…
Bergrunden är kambrosilurisk, likadan som på Öland och Gotland.
I Hapsalu slottsdomkyrka och i kapellet där man, i månsken, kan se Den vita jungfrun.

I skrinet vid fötterna på Jungfru Maria finns jord som någon tog med från förvisningen till Sibirien. 
Den symboliserar alla de barn som dog och de mödrar som miste sina barn där.
Varje ”Morsdag” högtidlighålls här.
Foto: Lotta Forsberg