Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Entreprenörsporten – insats för kvinnors entreprenörskap

Posted on maj 4, 2010

Entreprenörsporten är ett projekt som startas HT2010 med stöd från Folkbildningsrådet. Målet är att öka skolans jämställdhetsinsats genom att bidra till kvinnors ökade entreprenörskap i närområdet.

Inom projektet Entreprenörsporten startar Litorina en ny aktivitet för kvinnor med invandrarbakgrund som skulle vilja bli entreprenörer.

Litorina folkhögskola har bedömts av Folkbildningsrådet ha särskilt goda förutsättningar att nå målgruppen. Liknande aktiviteter under benämningen QEN (Qvinnors Entreprenörskap och Nätverk) genomfördes på Litorina under året 2009.