Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

English Online Vocabulary Aid: ett nytt projekt inom flexibelt lärande

Posted on jan 18, 2011

Under vår- och höstterminen 2011 kommer vi att medverka i Folkbildningsrådets program för utveckling av flexibelt lärande och skapa en digital resurs för alla som läser engelska på A-nivån.

Lärarna Andy Davey och Andrei Matveyeu arbetar med att framställa nätbaserade övningar inom engelsk ordkunskap för kursen på A-nivån. Övningarna kommer att integrera ljud, bild samt text och resursen blir ett hjälpmedel för dem som vill utöka sitt engelska ordförråd på ett effektivt sätt. De webbaserade materialen kommer att användas intensivt inom lektioner i engelska på Litorina under vår- och höstterminen och längre framöver.

Projektets grundidé är att materialet kommer att finnas tillgängligt för var och en att använda fritt under licensen Creative Commons som tillåter fri delning.