Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

En ny praktikant är välkommen

Posted on jul 12, 2011

Hej,

jag heter Roman Tauber och är 26 år gammal. Liksom Stefanie Brunsch bor och studerar jag i Tyskland i Frankfurt (Oder). Men istället för kulturvetenskap studerar jag ekonomi vid Europa-Universität-Viadrina.

Jag är född i Kirgizistan som ligger i närheten av Kina. Jag är väldigt intresserad av nya språk och kulturer.

Jag gillar att resa och gå på vandring med mina vänner. På min fritid gillar jag att spela och titta på fotboll.
Vid Litorina folkhögskola får jag inte bara möjligheten att lära mig mera om Sverige utan på grund av östersjöprofilen finns där också en möjlighet att träffa många människor från olika delar i Europa. Jag är väldigt intresserad av hur man förenar olika nationaliteter i skolan.

Den 22 augusti börjar jag med praktik vid Litorina i ett år. Jag var utbytesstudent 2008 i Österbotten och där lärde jag mig svenska. Där besökte jag Universitetet i Wasa.

I praktiken vill jag hjälpa er med studier och stödja aktivt och passivt studenter och lärare. Litorina erbjuder flera mångfaldiga kurser. Jag vill lära mig hur man organiserar dessa olika kurser och hur man kan skapa en förbindelse mellan dem. Jag vill också lära mig mera om studenterna och deras sätt att studera.

Jag hoppas att jag ska trivas bra hos er och ser emot en bra tid.

Med vänligä hälsningar
Roman