Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

En ny lärare från vårterminen

Posted on nov 30, 2015

Vi är glada att välkomna till Litorina en ny lärare som börjar sitt arbete på folkhögskolan från vårterminen. Patrik Hammar kommer att undervisa i samhällskunskap, religion och historia.

Tidigare arbetade han som lärare på högstadienivå.