Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

En ny kurs för seniorer startar 22 september

Posted on sep 9, 2015

Kursena ’’Laptop för seniorer’’ och ’’Digitala vardagen för seniorer’’ är enade till en kurs som startar 22 september kl. 13.

Under de första sex veckor lär seniorerna sig att hantera laptop och bekantar sig med de nästan obegränsade möjligheterna att kommunicera digitalt. Sedan kommer de att få veta hur förgylla sin tillvaro med hjälp av en vanlig surfplatta.