Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

En ny bok till vårt Östersjöbibliotek

Posted on jan 7, 2016

I sin roman ”Esther kanske” berättar Katja Petrowskaja sin ofullständiga familjhistoria: om revolutionärer, om namnbytet från det judiskklingande Stern, om grundandet av barnhem för dövstumma judiska barn, om liv och död i Sovjetunionen och under nazisternas ockupation.

Läs om boken även i Dagens Nyheter.