Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

En kedja för demokratin

Posted on aug 23, 2011

Baltisk kedja inledde igår höstterminen på Litorina.

Det nya läsåret invigdes med att uppmärksamma 22-årsdagen då omkring två miljoner människor i Baltikum bildade en kedja från Vilnius i Litauen till Tallinn i Estland.

Hand i hand stod Litorinas deltagare och vänner knäpptysta i tre minuter för framtiden och demokratin.

Tillsammans återskapade vi en mänsklig kedja för att värna om vänskap och tolerans.