Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Ekologisk odling i närområdet

Posted on nov 24, 2017

Vad är ekologisk odling egentligen och vilka trender finns i ekoodlarnas verksamhet numera?

Ekoodlaren Märta Johansson föreläste igår på Litorina och svarade på de här frågorna likasom berättade om sina egna erfarenheter i det området.

Tillsammans med sin man Kalle Johansson driver Märta en ekoodling i Ramdala utanför Karlskrona sedan 10 år tillbaka. Det kan faktiskt vara så att du själv köpt grönsaker eller frukt från deras fält om du brukar handla ekologisk mat.

Grundprincipen med ekoodlingen är alltså att man bara använder natur- och djurgödsel, inte konstgjord näring.

– För att få gröngödsel blandar vi ihop olika grässorter, havre, klöver och ärter, berättade Märta.

– Vi får inte heller bekämpa insekter med giftiga medel som kallas för insektsider. Det är endast biologiska bekämpningsmedel som gäller.

Det betyder att ekoodlare använder ganska många traditionella metoder när de jobbar ute på fältet.

– Det som är roligt med ekologisk odling är att det används både gammal jordbrukskunskap och nya tekniker som hjälper en att mäta olika faktorer samt ta hand om skörd, sammanfattade Märta.

I ett globalt perspektiv påverkar ekologisk odling i Sverige till och med Östersjöregionens miljösituation.

Vi tackar Märta för ett intressant föredrag och nya kunskaper!