Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Distansundervisning för vissa av kurserna

Posted on mar 17, 2020

Från i morgon, den 18 mars, går vi över till distansundervisning för Lärarassisteneterna, Allmän kurs och Allmän Intensivsvenska. 

Logga in på Google  Classroom. I flödet för respektive kurs  kommer du att finna instruktioner.

Varje vardag förväntas du även läsa e-mail som skickas till mailadressen du har fått på Litorina.  

Om du får problem med inloggning på Google, kontakta Mohammad. Kontaktuppgifterna till honom och övrig personal finner du på personalens adresslista.

Sköt om er allesammans, så träffas vi på skolan igen så snart hälsomyndigheterna ger andra  rekommendationer!