Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Diplom till Litorinas båtbyggare

Posted on feb 15, 2012

Börje Månsson är en uppskattad deltagare på utbildningen vid Litorina folkhögskolas båtbyggarlinjen. I december tilldelades han diplom signerat av Litorina, KFH, Blekinge Museum, Karlskrona kommun samt Föreningen Norden. Motiveringen löd: “För att Börje Måsson visat flit och intresse i det traditionella båtbyggeriet genom att renovera en äldre 18 fots Thörnströmskoster i mahogny på ett smakfullt sätt.“
STORT GRATTIS!