Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Din ekonomi, Din framtid när Swedbank informerade

Posted on feb 12, 2020

Våra ”Livskunskapsveckor” fortsatte idag med en föreläsning i Aula Litorina. Lotta Pålsson från Swedbank gästade Litorina för att berätta om ”Din ekonomi, Din framtid”. Hon förklarade vad vardagen egentligen kostar och att alla borde ha koll på sina utgifter och kostnader, också småutgifter som fika och godis som kan glömmas bort lätt. Dessutom berättade hon vilka risker som finns gällande t.ex. olika typer av lån och internetbetalning. Deltagarna fick också gissa vad olika begrepp som ”amortisering” och ”inflation” betyder. Det är jätteviktigt att man vet vad de betyder, för de spelar faktiskt en stor roll i vardagslivet och även ingår i diskussioner om pengar, så vi borde veta vad vi pratar om.
Tack för ditt besök Lotta och att du belyste ämnet för oss!
Text och bilder: Larissa von Bychelberg