Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Digitalistering och ledarskap i kommunal service

Posted on mar 19, 2019

Kommundirektör Carl-Martin Lanér kommer att föreläsa på temat ”Digitalistering och ledarskap i kommunal service”. Välkommen till Aula Litorina den 4 april klockan 14.30. Föreläsningen kommer att pågå cirka en timme.

Fri entré.