Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Digitalisering i kommunal utveckling

Posted on apr 5, 2019

Digitalisering och kommunal utveckling och om att vara proaktiv istället för reaktiv. 
Det handlade dagens föreläsning på Litorina Folkhögskola om då Carl-Martin Lanér, kommundirektör i Karlskrona Kommun, talade inför aulans publik.

Lanér talade om kommunens utmaningar vad det gäller personalförsörjning och om den digitala infrastrukturen i exempelvis åldringsvården. 
Många kloka frågor ställdes av en engagerad publik.

-Hur blir digitaliseringen för landsbygden i framtiden, undrade en dam ur publiken.

Lanér förklarade att kommunen ständigt jobbar för att tillmötesgå kundernas behov.

Tack Carl-Martin Lanér för en informativ föreläsning!