Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Diana Weikel och Lena Svensson om Bokmässan i Göteborg

Posted on okt 9, 2008

Eftersom Lettland var i fokus så letade vi upp ett seminarium om en lettisk författare. Seminariet hette ”Uppskattad förbjuden läsning” och handlade om Zenta Maurina, en framgångsrik författare och filosof från Lettland.

Hon har skrivit om ockupationen i hennes hemland under andra världskriget, filosofisk essäistik, monografier och minnesböcker från barndomen. Hon har också skrivit om de första åren som flykting i Sverige. En välkänd biografi som hon skrivit är Dostojevskij.