Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Det som inte ännu har berättats

Posted on okt 17, 2016

På måndagen hade vi ytterligare en gästföreläsare på Litorina folkhögskola. Bengt Nylander föreläste på temat ”Det som inte ännu har berättats”. Han syftade på Säpos kontraspionage vid under kalla krigets sista decennium, tiden för 80-talets ubåtsjakter, murens fall och strax därefter. Nylander jobbade vid SÄPOS kontraspionage under 25 år.20161017_161608

För 35 år sedan, så när som på ett par veckor, så gick ju den ryska ubåten U137 på grund här i Karlskronaskärgården. Det, tillsammans med sviterna i samband med gripandet av Stig Bergling, präglade kontraspionaget under 1980-talet. Det Svenska kontraspionaget ändrade strategi efter murens fall. I sitt jobb mot KGB och GRU förvånades han över att deras verksamhet fortsatte på samma sätt som under kommunisttiden, trots avspänningen som vi andra invaggades i.

Föreläsningen tog avstamp i 20161017_161839inifrånperspektivet av Säpo, som beskrivs i Nylanders nya bok ”Det som inte har berättats: 25 år vid SÄPO:s kontraspionage”.

Påståendet att Svensk media ofta har lyft fram att Säpo aldrig grep några spioner, bemöter Nylander med att Säpo var väldigt duktiga brottsförebyggare.