Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Det gaur!

Posted on okt 24, 2018

Henrik JP Åkesson kommer att föreläsa under rubriken Det Gaur!

Henrik känner vi bland annat som initiativtagare till Carl Film Festival och manusutbildningen som vi kommer att starta.

Föreläsningen kommer att vara i Aula Litorina den 15 november klockan 14.30, och kommer att pågå cirka en timme.

Fritt inträde

Välkommen!