Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Den ifrågasatta hederskulturen

Posted on feb 18, 2016

Litorina folkhögskola har blivit idag ett forum för ett samtal kring hedersrelaterade problem.

Sara Mohammad som är grundare av riksorganisationen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fatime) delade med sig av sina minnen om könsstympning, bortgiftning och hedersvåld.

”Det räcker inte med ett medlidande öga. Hela samhället måste vara tuffare, aktivare i sina handlingar emot brott som planeras, utföras och stödjas av familjen mot sina egna släktingar som tycks ha blivit ett hot för familjens heder”, påpekade Sara Mohammad. ”Vi måste ge de utsatta verktygen för att de kunde ifrågasätta de gamla reglerna, ta ansvar för sin egen heder och säga stopp mot våld”, sade Sara Mohammad.

Hinda Osman Yusuf, Faiza Shire Ahmad och Nasteha Mohamed från Somaliska kulturföreningen i Karlskrona utvecklade frågan om könsstympning.

Hinda Osman Yusuf arbetade som barnmorska i Somalia i 25 år. Hon såg konsekvenser av könsstympningen med sina egna ögon och bestämde då att kämpa mot den.

Könsstympningen och hedersrelaterade brott utförs även i Sverige trots att det strider mot svenska lagar och mänskliga rättigheter. Föreläsarna uttryckte hopp att gemensamma insatser småningom skulle kunna leda till positiva förändringar.

DSC_0761 DSC_0765 DSC_0766 DSC_0769 DSC_0774 DSC_0776 DSC_0779 DSC_0801 DSC_0782 DSC_0785