Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Den glömda utvandringen i nytt ljus

Posted on maj 6, 2011

av Lars Hansson, Svenska Emigrantinstitutet

Under de senaste åren har den danska arbetsmarknaden efterfrågat svensk arbetskraft i allt högre utsträckning och Öresundsregionen alltmer antagit karaktären av enhetlig arbetsmarknad. Förhållandena liknar därmed situationen för 100 år sedan då arbetsvandringar från sydsverige till Danmark var vanligt förekommande. Svenska Emigrantinstitutets projekt Den glömda utvandringen omfattar dokumentation, forskning och gestaltning om svensk emigration och arbetsvandringar till Danmark och Tyskland 1850-1914.

Webbutställning den glömda utvandringen