Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Demokratidagen på Litorina folkhögskola

Posted on nov 25, 2016

Många tänkvärda aspekter av demokrati lyftes fram på dagens Demokratidag på Litorina. Representanter bland kursdeltagare kom till tals genom att berätta vad demokrati betyder för dem. Exempelvis att demokrati är frihet, att bli lyssnad på utan att bli fängslad eller straffad.  

Huvudtalare var Olle Wästberg, den kände svenske publicisten, författaren och före detta politikern. Han talade på temat ”Låt fler forma framtiden”. Även Ronny Karlsson, vice ordförande för Litorina talade.

Talarna tog upp att vi i Sverige har tagit demokratin för given. Men den är bräcklig. Idag förekommer det att demokratiska länder börjar fjärma sig demokratin. Vi ser det i inskränkningar i yttrandefriheten, som ofta är första steget mot en diktatur.

20161125_113603

Olle Wästberg talade på temat ”Låt fler forma framtiden”

Alla har ett stort ansvar att demokratin utvecklas. I demokratibegreppet ingår allas rätt till information och att fritt få uttrycka sig.

Vårt sätt att hämta nyheter har förändrats, och det kan påverka demokratin. Genom nyheter via gammalmedia, som tidningar, radio och TV, blev vi utsatta för nyheter vi inte hade sökt upp själva. Det kunde vidga våra vyer och påverka oss. På nätet söker vi själva och följer länkar. Därmed bekräftas ofta våra egna åsikter. Facebook och Twitter är viktiga nyhetsförmedlare för många av oss. Men allt som publiceras där är inte sant. Facebook kan vara konstruerat så att

20161125_111759

Representanter bland kursdeltagare och lärare kom till tals genom att berätta vad demokrati betyder för dem.

de åsikter du redan har blir bekräftade, eftersom inlägg som liknar dina egna lyfts fram. De sociala medierna kan ge spelrum för populismen, med personangrepp istället för sakfrågor. Det i sin tur kan vara ett hot mot demokratin.

Tack Olle, Ronny  och alla andra som på ett eller annat sätt deltog på demokratidagen!

 

20161125_112101_01

Demokratin är bräcklig och alla har ett ansvar att den utvecklas, sa Ronny Karlsson, Litorinas vice ordförande