Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Därför behövs en demokratidag

Posted on nov 27, 2015

Ronny Karlsson, vice ordförande i styrelden för Litorina folkhögskola, skrev en utmärkt insändare till BLT:

http://www.blt.se/din-asikt/darfor-behovs-en-demokratidag/