Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Dags att resa snart

Posted on feb 25, 2009

Det finns en del händelser på Litorina som genom åren har blivit till långa och omsorgsfullt vårdade traditioner. En sådan är den årliga studieresan som genomförs i april. Resemålet väljer vi genom en omröstning och det är endast eleverna som röstar. Dessutom tar eleverna ett stort ansvar när resan förbereds. Gruppen som arbetar med förberedelserna kallas resekommittén och leds av läraren Catarina Jönsson.

Omröstningen ordnades i december och rösträkningen visade att vårens resa skulle gå till Polen och Tyskland, nämlingen Warszawa och Berlin.

Vi startar lördagen V16 och tar då färjan från Karlskrona till Gdynia. På söndagen åker vi ner mot Warszawa och på vägen stannar vi vid koncentrationslägret Stutthof. Måndagen och tisdagen tillbringar vi i Warszawa. Där blir vi guidade och besöker bland annat det kungliga slottet.

På onsdagen åker vi mot Berlin och halvvägs stannarvi till i Poznan och är sedan framme i Berlin på kvällen. Även i Berlin blir vi guidade och planerar också att besöka svenska ambassaden där.