Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Cut the Cuts, ett projekt om mänskliga rättigheter

Posted on feb 14, 2017

Ett unikt projekt om genus och mänskliga rättigheter
Tänk dej en öppen eld. I en sommarnatt sitter några massajer och berättar om händelser från deras byar. Det är becksvart och nattens ljud omger lägerplatsen. Massajfolket har en lång tradition av muntligt berättande. Berättelserna som återberättades i teaterföreställningen i går kväll i Aula Litorina tog upp de mörka undertoner som många kvinnor bär på. Det handlade om att våga bryta traditioner. Som flickan som vågade stå på sig mot sin pappa om att slippa bli bortgift med en man som föräldrarna hade utsett till henne. Om de flickor som avlider i samband med kvinnlig könsstympning. Eller en kvinnas berättelse där könsstympningen leder till plågor varje gång hon har sex. De tre kvinnorna från Kenya, som reser runt i Sverige, gestaltade även att allt fler flickor idag visar upp en stolthet i sin kamp i brytningstiden där rätten att få äga sin kropp, rätten till utbildning och viljan att arbeta för förändring står i centrum.