Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Chapman, Thörnström och varvet; Ulf Westerholm föreläser

Posted on jan 30, 2020

Torsdagen den 6 februari fortsätter vårens föreläsningsserie! Litorinas Ulf Westerholm kommer att föreläsa om ett spännande historiskt ämne med lokal anknytning. Rubriken är ”Chapman, Thörnström och varvet” och det ska alltså handla om Fredrik Henrik af Chapman, internationell känd båtbyggare från Karlskrona, och Johan Thörnström, skulptör till de fina galjonsfigurerna som idag finns utställda i Marinmuseet. De två männen arbetade ihop under 1700-talets senare del i Karlskronavarvet. Vi ser fram emot att få lyssna på berättelsen om deras liv och verksamhet, som är en central del av Karlskronavarvets historia.
Varmt välkomna på torsdagen den 6/2, Aula Litorina, kl. 14.30. Ingen förbokning och ingen entré.

Text: Larissa von Bychelberg