Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Camilla Rosengren föreläser om kvinnligt företagande

Posted on jan 27, 2017

Camilla Rosengren är ett välkänt ansikte för alla er som någon gång besökt restaurang Skeppsgossen på Marinmuseum.
Hon är en välkänd entreprenör i Karlskrona. Vi hälsar henne välkommen som föreläsare torsdagen den 2/2 kl. 14.30 i Aula Litorina.
Camilla kommer att tala om det kvinnliga företagandet.