Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Budget och skuldrådgivning

Posted on feb 7, 2020

Under denna och nästa vecka pågår något vi kallar för Livskunskapsveckor på Litorina.
Det betyder att vi gästas av gäster från olika företag/ myndigheter som har viktiga saker att informera om. Information som underlättar och hjälper i ett liv.

Under förmiddagen idag har Lena Björngreen och Annika Johansson från Kommunen berättat om hur man kan få hjälp med budget och skuld rådgivning.

– Detta är en gratis rådgivning som finns i alla kommuner och vi jobbar helst förebyggande innan man får problem med att betala sina utgifter, berättade de båda.

Vi på Litorina tackar för en mycket nyttig och lärorik dragning!