Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Bokmässa i Vilnius

Posted on feb 25, 2019

Den 21 februari öppnades den 20-nde bokmässan i Litauens huvudstad Vilnius. 4 dagars bokmässa är den största av den sortens kulturevenemang i Baltikum. 
Mässan innehöll nästan 550 olika aktiviteter och fler än 200 möten med författare. Dessutom välkomnade den över 50 gäster från andra länder. I bokmässan kunde man inte bara köpa nya böcker utan också delta i olika diskussioner kring kulturella, sociala och andra frågor såsom kommande folkomröstning om dubbelt medborgarskap. Traditionellt rymde mässan konserter, musiksal och en diskussionsklubb.

”År 1999 väckte bokläsningens situation många frågor och såg inte bra ut alls. Nu ser vi att skapandet av Vilnius Bokmässa har blivit ett viktigt steg vilket leder till bokcivilisationens återhämtning i kölvattnet av historiska förändringar och transformation”, säger kulturministern.

Organisatörer bedömer att Vilnius Bokmässa har rymt över 5700 evenemang, lockat mer än 5200 utställare, runt 400 gäster från utlandet och över 1mln besökare under de senaste 20 åren.

Text: Gabija