Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Bo Löfgren om samarbete mellan Östersjöländerna

Posted on sep 30, 2011

Den 28 september 2011 besökte Bo Löfgren Litorina folkhögskola och höll en föreläsning om samarbetet mellan Östersjöländerna.

Föreläsningen började med att Sanna Chen Petersson hälsade Bo Löfgren välkommen och presenterade honom för publiken.

Bo Löfgren är styrelsemedlem i Litorina Folkhögskola, han sysslar med politik i Blekinge och representerar Folkpartiet. Ett av Bos uppdrag är att utveckla samarbetet i Östersjöregionen framför allt mellan Blekinge och Kaliningrad. Bo arbetar också med sjösäkerhetsfrågor och utveckling av infrastruktur inom EU.

Bo Löfgren började med att berätta hur komplicerad logistiken i Östersjöregionen är. Han gav oss ett exempel på ett typiskt skeppsfartyg som har flera ägare med olika nationaliteter. Det kan vara svårt att tala med varje särskild ägare om man vill förändra någonting. T.ex. logistiken mellan öst och väst, där det finns en stor potential till att utveckla transportmöjligheterna. Det är t.ex. mycket billigare att ta varor till Kaliningrad och sedan använda tåget om man vill transportera till Asien än att åka runt om norra Ryssland med ett skeppsfartyg.

Här i Blekinge finns det en stor potential på grund av vårt läge. Varor från Sverige kan transporteras till Östersjöländerna och tvärtom. De här möjligheterna kan leda till att Blekinge i framtiden kan få en större betydelse i samarbetet mellan Östersjöländerna.