Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Blekingetrafiken informerade

Posted on nov 12, 2019

Idag välkomnar vi Max, Hilma, Willmer och Anna ifrån Blekingetrafiken.
De är på Litorina för att informera oss om det nya biljettsystemet.