Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Blekinges landshövding besöker Litorina

Posted on jan 29, 2009

Den 28 januari fick Litorina besök av Gunvor Engström som sedan den 1 september 2008 är landshövding i Blekinge län. Efter ett möte med ordföranden för Litorinas styrelse Lars Werner och rektor Agrita Martinsone träffade Gunvor eleverna och berättade om både sig själv och vad hon ville åstadkomma för Blekinge läns utveckling.  När Gunvor blev tillfrågad om att bli landshövding så visste hon inte så mycket om Blekinge men hon lockades av Blekinges natur och av att det var ett mindre län . Hon var intresserad av att besöka Litorina eftersom hon vet att skolans samarbete mellan de olika östersjöländerna ligger i fokus.Gunvor föddes i Indien där hon talade två språk, hindi och svenska.  När hon kom tillbaka till Sverige märkte hon av olikheterna mellan länderna. Hon berättar att hennes bakgrund har präglat hennes intresse för att främja  samarbetet mellan olika länder.

När hon kom till Sverige bodde hon i Stockholm och började arbeta som ekonom. Hon har alltid varit intresserad av politik men hon menar att hennes intresse inte ligger hos nåt särskilt parti. Hon har bland annat arbetat 9 år i regeringskansliet, i näringslivet, varit vd för småföretag och för bank innan hon fick förfrågan om att jobba som landshövding.