Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Björn Fries föreläser på Litorina

Posted on sep 26, 2011

Den 29 september kl 10 – 12 föreläser Björn Fries på Litorina folkhögskola under rubrik ”Exkluderande. Varför blir vi utanför?”

Björn-Olof Fries, född 28 maj 1951 i Nättraby, Blekinge län, är en svensk ämbetsman och socialdemokratisk politiker. Mellan juni 2008 och augusti 2009 var han enhetschef för Preventionscentrum inom socialförvaltningen i Stockholm.

Medan augusti 2009 arbetar han som senior rådgivare inom public affairs. Mellan 15 februari 2002 och årsskiftet 2007/2008 var Fries verksam som nationell narkotikasamordnare på uppdrag av Sveriges regering. Han avgick från detta uppdrag vid årsskiftet 2007/2008 till följd av att den nya regeringen beslutat att inte bevilja ytterligare pengar till verksamheten.

Fries engagerade sig kommunpolitiskt i Karlskrona 1976 och var där kommunalråd från 1994 till 2002. Som kommunalråd i Karlskrona gjorde han sig bland annat känd för sin kamp mot nynazismen och sitt arbete med att försöka få bort Flashback från Internet.

Björn Fries är sedan mars 2010 styrelseledamot i brukarföreningen Tjuvgods.se, som bland annat arbetar mot stigmatisering och socialt utanförskap genom försäljning av konsthantverk som intagna i kriminalvårdsanstalt skapat, driver träningsboende för människor med missbruksrelaterad bakgrund och har en kontinuerlig dialog med framför allt yngre människor på häkten.

Fries kandiderade som ledamot för socialdemokraterna i riksdagsvalet 2010 för Blekinge län, men blev inte invald i riksdagen.

Källan: wikipedia