Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Besöket från Kuriska näset

Posted on jun 22, 2010

Den 23 juni fick vi ett besök av lärare och elever från en skola i byn Rybatjij som ligger på den ryska sidan av Kuriska näset i Kaliningradregionen. Skolan riskerar att bli stängd inom en snar framtid på grund av alldeles för få elever.

Lärarna har nu startat en förstudie om hur deras skola kan utvecklas och bekantar sig med den erfarenhet som finns i grannländerna. Besöket arrangerades i samarbete med Ungdomens Nykterhetsförbund i Blekinge.