Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Besök på Marinmuseum

Posted on mar 27, 2015

Våra vetgiriga seniorer har nyligen besökt den nya ubåtshallen på Marinmuseum. Nu delar de sig av sina reflektioner och foton. Läs gärna!

http://vetgirigaseniorer.litorinafolkhogskola.se/besok-pa-marinmuseum/