Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Besök på Blekinge museums magasin

Posted on nov 19, 2019

Som en uppföljning av förra veckans spännande profilföreläsning på Litorina besökte Allmänkurs och Allmänkurs Intensivsvenska igår Blekinge Museums Föremålsmagasin på Rosenholm.
Ett av syftena var att titta på Gribshunden som antikvarien Siiri Irskog berättade om under sitt besök på Litorina.

Foto: Jesper Woll