Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Besök på avloppsreningsverket

Posted on okt 16, 2019

Deltagarna i Kom In har besökt Reningsverket på Oskarsvärn och blev där guidade av Eva.
Vi tittade på mekanisk, biologisk, och kemisk rening.
Eva berättade att vi använder cirka 140 liter vatten per dygn!
Under en dusch förbrukas 60 liter vatten och ett bad kräver 200 liter.