Välkommen till Litorina folkhögskolas arkiv. Söker du aktuell information, besök vår webbplats.

Besök från Lettland och Estland

Posted on sep 27, 2018

Under tre dagar har Litorina haft besök ifrån Lettland och Estland, deltagare som ingår i projektet Adult education in biosphere reserver. 
Eftersom Litorina är en av projektets samarbetspartners var det nu skolans tur att presentera sin verksamhet.

Under dagarna fick gästerna vara med på olika lektioner och några av skolans deltagare bidrog i projektets avslutande workshop.

Nästa träff kommer att ske senare under hösten i Lettland och projektet avslutas sedan med en konferens i Estland.

Stort tack till alla som bidrog för att visa upp Litorinas alla sidor!